Vloer

15 05 11 17:40 by
En dan moet de vloer er uit:


Puin erin, zand erover en aan wateren. heel goed aan wateren.


Ondertussen is de achtergevel er ook al uit en is de vloer 1 geheel met zand.


En dan ziet het er zo uit: